1° Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής

Διαβάστηκε 3604 φορές

Η νεοϊδρυθείσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ διοργανώνει το 1ο Συνέδριό της στη Θεσσαλονίκη στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2016. Στόχος της εκδήλωσης είναι η συνεύρεση για πρώτη φορά όλων των Ελλήνων επιστημόνων, νεώτερων και αρχαιότερων, που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα της εταιρείας και η χαρτογράφηση του ελληνικού δυναμικού στον συγκεκριμένο χώρο. Επίσης, η δημιουργία βήματος παρουσίασης πρωτοπόρων εργασιών από σπουδαίους ερευνητές της αλλοδαπής και συνθηκών ανάπτυξης συνεργασιών. Τέλος η επαφή της ελληνικής κοινωνίας και των αρμοδίων φορέων με τις εξελίξεις στους τομείς της γονιδιακής-κυτταρικής θεραπείας και αναγεννη- τικής ιατρικής.

Την τελευταία δεκαετία, τα πεδία της γονιδιακής και κυτταρικής θεραπείας καθώς και της αναγεννητικής ιατρικής, έχουν χαρακτηριστεί από ηχηρά επιτεύγματα σε δυσίατα νοσήματα συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών ανοσοανεπαρκειών, της αιμοφιλίας Β, της τύφλωσης, της κυστικής ίνωσης, των λευκοδυστροφιών, της θαλασσαιμίας, νευρολογικών και καρδιαγγειακών νοσημάτων, του καρκίνου και των επιπλοκών της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων. Σήμερα, η έρευνα επεκτείνεται σε νέα νοσήματα-στόχους, βελτιστοποιείται η υπάρχουσα μεθοδολογία και αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες αιχμής.

Το συνέδριό μας δεν απευθύνεται μόνο σε Έλληνες συνέδρους, αλλά και σε επι - στήμονες άλλων χωρών. Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου περιλαμβάνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εισαγωγή σε βασικές έννοιες και τεχνικές, συνεδρίες αναγεννητικής ιατρικής και κυτταρικών θεραπειών καθώς και ειδική συνεδρία για το θεσμικό πλαί - σιο των προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα. Τη δεύτερη μέρα, στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα λάβει χώρα ολοήμερο διεθνές συμπόσιο με τίτλο ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΡΟΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (International Symposium on the Clinical Advances of Gene Therapy). Είναι εστιασμένο στα σημαντικά κλινικά επιτεύγματα των τελευ - ταίων ετών σε γενετικά αλλά και σε επίκτητα νοσήματα στο πεδίο της γονιδιακής θεραπείας, καθώς και στις αναδυόμενες νέες πλατφόρμες γονιδιακής θεραπείας όπως τα γενετικά τροποποιημένα Τ λεμφοκύτταρα και η γονιδιακή επιδιόρθωση του γονιδιώματος (genome editing).

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 1ο συνέδριο της ΕΕΓΘΑΙ. Υποσχόμαστε θερμή φιλοξενία και ένα αξέχαστο επιστημονικό γεγονός.

23 - 24 Σεπτεμβρίου 2016
Ξενοδοχείο ELECTRA PALAVE, Θεσσαλονίκη
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΡΟΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Δείτε το τελικό πρόγραμμα εδώ

HSGTRM POSTER GR

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 08:49